รถ มอเตอร์ไซค์ สามล้อ ไฟฟ้า

มอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าดูแลอย่างไร

พลังงานไฟฟ้าอาจเป็นพลังงานที่ไม่ใหม่นักของโลกในยุคปัจจุบันนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงานไฟฟ้านั้นก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องออกแบบและพัฒนาเพื่อประโยชน์ที่มากขึ้น นวัตกรรมหนึ่งที่มีผลมาจากการพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้าคือรถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้า ซึ่งด้วยเหตุผลของความใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมนี้ ผู้ใช้หลายคนจึงอาจไม่คุ้นชินกับการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้มากนัก จึงควรศึกษาการดูแลรักษารถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน

การดูแลรักษารถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้า ข้อแรกที่ต้องดูแลคือระมัดระวังการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมขัง รถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้านั้นสามารถโดนน้ำและฝนได้บ้าง แต่การขับขี่ผ่านสถานที่ที่น้ำท่วมขังสูงก็ยังถือเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่หรือมอเตอร์ของมอเตอร์ไซค์ได้ เช่นการลัดวงจรเมื่อน้ำเข้าสู่แบตเตอรี่ หรือการที่น้ำทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ หากเกิดกลางคันก็ทำให้อันตรายได้

นอกจากนี้ การใช้งานแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าเองก็ไม่ควรให้ลดถึง 20-30% เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียกใช้พลังงานจากไฟฟ้านั้นไม่เต็มที่ ส่งผลให้แบตเตอรี่ทำงานหนักมากเกินไป เมื่อแบตเตอรี่รับภาระหนักจากการพยายามทำงานภายใต้พลังงานที่ไม่เพียงพอ จึงเป็นการสึกกร่อนเครื่องยนต์ได้ง่าย จนลดอายุการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าและทำให้เกิดการขัดข้องของเครื่องยนต์ด้วย ซึ่งในการถนอมเครื่องยนต์นั้น หลังการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าควรพักเครื่องยนต์ไว้เสมอ จะช่วยลดความร้อนจากการทำงานของเครื่องยนต์ ให้รอมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าไม่เกิดการทำงานหนักจนเกินไป

ข้อสุดท้ายคือการทำความเข้าใจเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามล้อ เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถมีแรงส่งได้เร็วหรือแรงมากนัก การรู้จักขีดจำกัดของรถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น ให้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าภายใต้ขีดจำกัดที่เหมาะสม ไม่บิดคันเร่งมากเกินไปจนฝืนการทำงานของเครื่องยนต์ เพราะการฝืนให้เร่งความเร็วจนเกินขีดจำกัดจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก อาจเกิดการขัดข้องหรือมีรอยสึกกร่อนที่เครื่องยนต์ได้ และส่งผลให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพน้อยลง

การใช้งานรถมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าจึงควรระมัดระวังเรื่องของมอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ให้ลัดวงจร หมั่นพักเครื่องยนต์และใช้งานเครื่องยนต์ในขีดจำกัดที่เหมาะสมเสมอ