อาการแข็งกระด้างของช่วงล่างรถยนต์เกิดจากอะไรอาการแข็งกระด้างของช่วงล่างรถยนต์เกิดจากอะไร

ช่วง ล่าง กระด้าง
อาการของช่วงล่างที่กระด้างมีหลายสาเหตุ เช่น ยางแข็ง โช๊คเสื่อมสภาพ สปริงหมดสมรรถภาพ ยางล้อรถสึกหลอ ฯลฯ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเป็นผลเสียที่ทำให้อรรถรสในการขับเคลื่อนรถไม่ลื่นไหลเช่นเดิม บางครั้งอาจเกิดจากอายุการใช้งานของรถ ความหนักเบาของการใช้รถยนต์บนท้องถนน หรือความมากน้อยในการถนอมรถ ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุโดยรวมที่ทำให้เกิดอาการช่วงล่างกระด้าง อาการยางแข็งไม่ใช่การที่เรานั้นเติมลมยางมากเกินความจำเป็นเพียงแต่เกิดจากอาการที่สภาพของหน้ายางนั้นเสื่อมสลายสาเหตุอาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้รถยนต์ ซึ่งบางทีอาจเกิดจากหน้ายางหมดอายุก็อาจเป็นไปได้เพราะยางแต่ละเส้นมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปีเป็นอย่างสูง หากใช้ยางที่เกินกว่า 5 ปี แล้วไม่ยอมไปเปลี่ยน{...}
Continue Reading....Continue Reading....